MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przedstawił „Pasję” w wyjątkowej inscenizacji.
Choć ze sceny nie padło żadne słowo (przedstawienie w technice teatru ruchu),
muzyka, scenografia, gra aktorska, światło, czyli elementy nadające nastrój w teatrze,
sprawiły niesamowite wrażenie. Publiczność zgromadzona 27.03.2018r. w KOK
nagrodziła artystów owacjami. To wszystko w Międzynarodowy Dzień Teatru.
Gratulujemy aktorom, reżyserom, scenografom, opiekunom,
dyrekcji i całej społeczności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.
To było świetne przedstawienie!