Dożynki Gminno – Parafialne 2017

Msza Dziękczynna, pokaz uprawy ziemi, zamek dmuchany, wata cukrowa, warsztaty plastyczne,
Zespół Ludowy Dzwon, Kapela Średzioki, Orkiestra OSP, Oleńki, KOK Dance, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krajence, Konkurs Wieńców Dożynkowych, Turniej Dożynkowy, grochówka, ciasta i nagrody – tak było na Dożynkach Gminno-Prafialnych w Sołectwo Pogórze.
Mieszkańcy Pogórza przygotowywali się do dożynek od kilku tygodni, tym razem musieli sprostać nie tylko trudnemu procesowi tworzenia wieńca, ale przygotowania sołectwa i placu integracyjnego na przyjęcie gości. Z tego zadania wywiązali się wzorowo, angażując i motywując się nawzajem.


Dożynki rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, którą sprawował ksiądz Marek.
Po mszy św. starostowie dożynek – Renata Mir i Jarosław Serwan przekazali bochen chleba
z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza gminy – burmistrza Stefana Kiteli i poprosili o sprawiedliwe dzielenie go wśród mieszkańców gminy.
Burmistrz wraz z sołtysami, radnymi miejskimi i starostami dożynek podzielili go symbolicznie i rozdali mieszkańcom gminy zgromadzonym na placu.
Burmistrz GiM Krajenka – Stefan Kitela i Starosta Złotowski – Ryszard Goławski podziękowali rolnikom za trud, podkreślając wyjątkowo trudne warunki tegorocznych zbiorów.
Święto plonów zakończyło się zabawą taneczną. Przed nią, obok programu artystycznego, Sołtysi i goście dokonali oceny wieńców dożynkowych. Najpiękniejszym okazał się wieniec z sołectwa Podróżna,
drugie miejsce zajął wieniec z sołectwa Czajcze-Leśnik, trzecie – z sołectwa Łońsko.
Burmistrz Stefan Kitela podziękował wszystkim sołectwom za przygotowanie wieńców, podkreślając trud ich tworzenia. Rozegrany został również turniej Sołtysi-Herosi z Pogórza.
W zmaganiach z przymrużeniem oka zwyciężyła miejscowa drużyna Herosów.
Dużym powodzeniem cieszył się również pokaz uprawy ziemi, przygotowany przez Starostę Dożynek – Jarosława Serwana.

Organizatorzy dożynek:
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela
Mieszkańcy Pogórza – Sołectwo Pogórze
Krajeński Ośrodek Kultury
Parafia pw. Św. Anny w Krajence

Nagrody w Turnieju Dożynkowym ufundowane zostały przez
LIBRA – MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu
w Krajence

Pozostali sponsorzy:
Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska”
Spółdzielczy Bank Ludowy o/Krajenka