Instruktor Weronika Zaborowska
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 14:30 – 16:00.